Kalldragna stålprofiler

Produktfördelar med Calvi SpA

Eftersom kostnaden för en komponent sätts redan i konstruktionsstadiet när tillverkningsmetod väljs, finns
det mycket att vinna på att använda rätt metod från början – genom att använda en kalldragen stålprofil
kan man i tillämpliga fall ersätta tillverkningsmetoder som:

 • Fräsning
 • Smide/gjutning
 • Sintring

Man kan också minimera behovet av slipning efter härdning, eftersom kalldragning ger mycket snäva
dimensionstoleranser, vid behov ner till +/- 0,02 mm.

Fördelarna med en kalldragen stålprofil är bland annat:

 • Mycket goda dimensionstoleranser
 • God ytjämnhet
 • Mycket god rakhet för långa längder

Användningsområden

Produkterna används i många olika applikationer inom rörlig och stationär mekanik, t ex:

 • Linjärstyrningar
 • Tunga och lätta fordon, t ex transmission, startmotorer och AC-system
 • Verktyg för träbearbetning
 • Axlar, t ex för pumpar och kraftöverföring
 • Kraftgenerering, t ex statorer och turbinblad
 • Låssystem, t ex dörrstängare och låshus

Tekniska data

StålsorterDimensionerToleranserRakhetYtjämnhet
Kolstål
Automatstål
Konstruktionsstål
Seg- och sätthärdningsstål
Kullagerstål
Fjäderstål

Rostfria stål
Austentiska
Ferritiska
Martensitiska
Duplexa
Tvättsnittsarea
20-10 000 mm²

Bredd
6-180 mm

Tjocklek
3-60 mm

Vikt
0.05-75 kg/m
Standard
+- 0.1 mm

Option
+- 0.02 mm
1-1.5 mm/m eller bättre
om så krävs
Ra 2.5-3.5 um

KvalitetskontrollPoststorlekLeveranstidVerktygskostnadLängder
Hållfasthets/
hårdhetsprovning
Kemisk analys
Ytjämnhet
Metallografiska prov
(struktur, avkolning,
inneslutningar etc)
Min 1 ton
(rostfritt)
Min 2 ton
(kolstål)
3-6 månader1000-7000€ beroende på
dimension och komplexitet på geometri
Standard
3-4 m eller
5-6 m
Option
upp till 10 m