Varmvalsade stålprofiler

Produktfördelar med Falci SrL

Varmvalsade stålprofiler används med fördel där kraven på dimensionstoleranser och ytjämnhet är något lägre
jämfört med ett kalldraget utförande.

Fördelarna med en varmvalsad stålprofil från Falci är bland annat:

  • Goda dimensionstoleranser (inom ± 0,3 mm)
  • God rakhet
  • Låga minimikvantiteter (1500-3000 kg)
  • Låga verktygskostnader (ca 3000 EUR)

Användningsområden

Produkterna används i många olika applikationer inom rörlig och stationär mekanik, t ex:

  • Fordon/truckar
  • Skogs- ochlantbruksmaskiner
  • Byggnation
  • Verktyg
  • Hästskor

Tekniska data

StålsorterDimensionerToleranserLeveransform
Alla typer av stål
förutsatt att de går att valsa
Tvärsnittsarea
25-630 mm²
Vikt
0.20-4.30 kg/m
Bredd
Max 50 mm
Inom +-0.3 mmStänger
3-8 m
Ringar
600 kg upp till profilvikt 3 kg/m