Komponenter och ämnen

Komponenter från Metec Technologies AB

Vi samarbetar med Metec Technologies AB, som tillverkar högkvalitativa komponenter och ämnen via den egenutvecklade och patenterade SCANPAC™ MMS-processen. Genom denna process kan man tillverka detaljer med vikt 50 – 1500 g, huvudsakligen i medelstora/stora serier, företrädesvis i rostfritt och höglegerade material men även i kolstål, med egenskaper lika bra eller bättre än smitt material. MMS-processen är en grön tillverkningsmetod. Genom effektivare materialanvändning och färre processteg kan man spara stora mängder energi per kilo tillverkad komponent jämfört med konventionell produktion. Exempel på energibesparing: mot kamlob i smide ca 5 kWh/kg, mot rostfri gängad rördel ca 12 kWh/kg.

Fördelarna med komponenter tillverkade i MMS-processen är bland annat:

  • Goda dimensionstoleranser
  • Lika bra eller bättre materialegenskaper än komponenter tillverkade i konventionella processer
  • Möjlighet att kombinera ihop olika material i en komponent, vilket inte tidigare varit möjligt

Användningsområden

Produkterna används i många olika applikationer, t ex:

  • Komponenter i låglegerade stål och kullagerstål t ex motor- och växellådskomponenter med höga krav på livslängd/prestanda
  • Komponenter i verktygsstål och snabbstål
  • Rostfria komponenter t ex flänsar/muffar, pump- och ventilkomponenter samt gängrördelar
  • Komponenter i nickel/koboltbaserade legeringar som t ex ventilsäten för tunga dieselmotorer
  • Komponenter i bimetall som t ex rostfritt stål/stellit och verktygsstål/karbider

Produktegenskaper

MaterialViktToleranserLeveransform
Låglegerade stål
och kullagerstål
Verktygsstål
Snabbstål
Rostfritt stål
Nickel/koboltbaserade legeringar
Bimetall
50 - 1500 gInom ca 0.1 mm, men
diskuteras från fall till fall
Färdig form alternativt
ämne för vidare bearbetning







downloadicon

 

metec_thumb