Kalldragna stålprofiler

Produktfördelar med SIPA SpA

Eftersom kostnaden för en komponent sätts redan i konstruktionsstadiet när tillverkningsmetod väljs, finns
det mycket att vinna på att använda rätt metod från början – genom att använda en kalldragen stålprofil
kan man i tillämpliga fall ersätta tillverkningsmetoder som:

 • Fräsning
 • Smide/gjutning
 • Sintring

Fördelarna med en kalldragen stålprofil är bland annat:

 • Mycket goda dimensionstoleranser
 • God ytjämnhet
 • Förhöjd hållfasthet genom kallbearbetning
 • Mycket god rakhet för långa längder

Specifikt för SIPA SpA

SIPA SpA är specialiserade på tillverkning av specialprofiler i kolstål, från lite enklare geometrier till relativt komplicerade. Deras starka sida är också att med relativt korta ledtider, kostnadseffektivt kunna producera små serier, från ca 1500 kg och uppåt beroende bland annat på storlek på tvärsnitt.

Användningsområden

Produkterna används i många olika applikationer inom rörlig och stationär mekanik, t ex:

 • Tunga och lätta fordon, t ex transmission, startmotorer och AC-system
 • Verktyg för träbearbetning
 • Dörrupphängning
 • Jordbruksmaskiner
 • Axlar, t ex för pumpar och kraftöverföring

Tekniska data

StålsorterDimensionerToleranserRakhetYtjämnhet
Kolstål
Automatstål
Konstruktionsstål
Seg- och sätthärdningsstål
Kullagerstål
Fjäderstål
Tvärsnittsarea
20-5000 mm²
+-0.1 mm eller
enl. önskemål
1-1.5 mm/m eller
enl. önskemål
Ra 2.5-3.5 um

KvalitetskontrollPoststorlekLeveranstidVerktygskostnadLängder
Hållfasthets/
hårdhetsprovning
Kemisk analys
Ytjämnhet
1-2 ton3-4 månader1000-4000€ beroende på dimension
och komplexitet på geometri
Standard
3-4 eller 5-6 m
Option
upp till 7 m